025 Rekonštrukcia pomníka padlých vojakov v prvej a druhej svetovej vojne - jún a júl 2020


Zoznam fotogalérií:

1 2 >