Harmonogram prác verejná kanalizácia a ČOV

 21.03.2024

Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr

Č.11 Práce plánované od 22.1.2024 - 28.1.2024

 • Navážanie materiálov - prebieha priebežne
 • Navážanie štrkov - prebieha priebežne
 • Výkopové  práce na prípojkach
 • Vytyčovanie šácht ZSE, SPP, Telekom a vodovodu  AB1,AB2,AA,AA1,AA2,AA3AA4, Al,All,AG,AJ,AC,AC6,A
 • Výkopové práce budú prebiehať na úsekoch ktoré nezasahujú na cestu 11/503

Č.12 Práce plánované od 4.3.2024 - 10.3.2024

 • Vytýčenie podzemných sietí v objektoch ČOV
 • Vytýčenie geodétom pre objekty na ČOV
 • Výkopové práce na objektoch ČOV
 • Zaliatie podkladového betónu
 • Armovanie základovej dosky

Č.13 Práce plánované od 11.3.2024 - 17.3.2024

 • Vytýčenie geodétom pre objekty na ČOV
 • Výkopové  práce na objektoch ČOV

Č.14 Práce plánované od 18.3.2024 - 24.3.2024

 • Výkopové práce na objekte ČOV
 • Násyp lôžka
 • Dynamická a LDD skúška
 • Zaliatie podkladového betónu
 • Armovanie základovej dosky
 • Vytýčenie základovej dosky geodétom na podkladový betón
 • Výkopové  kanalizačné  práce na dopojenia hradených vlastníkmi

Č.15 Práce plánované od 25.3.2024 - 31.3.2024

 • Armovanie základovej dosky na objekte ČOV
 • Vytýčenie stien geodétom
 • Montáž debnenia základovej dosky ČOV (26.3.2024)
 • Betonáž základovej dosky (28.3.2024 25/30 vodostavebný)
 • Armovanie stien
 • Výkopové práce na stoke AH DN400

Č.16 Práce plánované od 2.4.2024 -7.4.2024

 • Armovanie stien na objekte ČOV
 • Výkopové práce na stoke AH DN400

Č.17 Práce plá nované od 8.4.2024 -14.4.2024

 • Armovanie stien na objekte ČOV
 • Montáž debnenia stien {8.4.2024)
 • Výkopové práce na stoke AH DN400

Zoznam aktualít:

1 2 >