Kanalizácia a ČOV v obci Hrubý Šúr

 17.01.2024

          Vážení občania, v rámci projektu „Kanalizácia a ČOV v obci Hrubý Šúr” sa v III. etape od 3. týždňa 2024 sa zrealizujú nasledovné úseky (viď. mapová príloha značená oranžovým):

 • gravitačné stoky DN 300 AB1: t.j. par. č. 436/2, 351/14
 • gravitačné stoky DN 300 AB2: t.j. par. č. 436/2, 390/2
 • gravitačné stoky DN 300 AA: t.j. par. č. 385/101, 385/27
 • gravitačné stoky DN 400 AA1: t.j. par. č. 488/6, 488/102, 488/2
 • gravitačné stoky DN 400 AA2: t.j. par. č. 488/6, 488/102, 488/2
 • gravitačné stoky DN 400 AA3: t.j. par. č. 689/2
 • gravitačné stoky DN 400 AA4: t.j. par. č. 385/27, 385/28
 • gravitačné stoky DN 400 AI: t.j. par. č. 329, 330/1, 330/2, 312
 • gravitačné stoky DN 300 AI1: t.j. par. č. 330/2
 • gravitačné stoky DN 300 AG: t.j. par. č. 115, 115/1
 • gravitačné stoky DN 300 AJ: t.j. par. č. 329, 306/39, 300/15
 • gravitačné stoky DN 300 AC: t.j. par. č. 193
 • gravitačné stoky DN 300 AC6: t.j. par. č. 193, 168/41
 • gravitačné stoky DN 300 AC7: t.j. par. č. 309, 277/4
 • gravitačné stoky DN 300 AE: t.j. par. č. 439/1, 324/25, 324/26, 313/22
 • gravitačné stoky DN 300 AE1: t.j. par. č. 313/22
 • gravitačné stoky DN 300 AE2: t.j. par. č. 313/22, 313/65
 • gravitačné stoky DN 300 AE2-1: t.j. par. č. 313/65
 • gravitačné stoky DN 300 AE3: t.j. par. č. 324/26, 232/36, 323/38, 323/65
 • gravitačné stoky DN 300 AE3-1: t.j. par. č. 323/38, 323/37

Práce budú vykonané v období od 3. týždňa roku 2024 do ukončenia prác v zmysle Zmluvy o dielo vrátane konečnej úpravy.

Zároveň upozorňujeme obyvateľov na vyššie uvedených uliciach, že Vás naštívi zamestnanec zo spoločnosti AVA-stav s.r.o., ohľadom umiestnenia Vašej prípojky.

S úctou

                                                                                                                  Ing. Adrián Takács

                                                                                                                      starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 >