Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

 15.07.2022

O B E C H R U B Ý Š Ú R
P S Č 9 0 3 0 1
Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov
v roku 2022
Menovanie zapisovateľa
miestnej volebnej komisie
V zmysle ustanovení § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
m e n u j e m
Júliu Tóthovú
Obecný úrad, Hrubý Šúr205, bytom Hrubý Šúr 423, telefónne číslo: +421 902 904 501, +421 (0)2/45 903 125
e-mail: ocu@hruby-sur.sk
za zapisovateľa miestnej volebnej komisie v obci Hrubý Šúr pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov, konaných dňa 29. októbra 2022
V Hrubom Šúre
Dňa 14. júla 2022
Ing. Adrián Takács
starosta obce


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >