Oznam - Kanalizácia a ČOV v obci Hrubý Šúr

 10.11.2023

          Vážení občania, v rámci projektu „Kanalizácia a ČOV v obci Hrubý Šúr” sa práce budú vykonávať aj počas sobôt a nediel príp. v dňoch pracovného pokoja. Ďakujem za strpenie a pochopenie.

S úctou

                                                                                             Ing. Adrián Takács

                                                                                                 starosta obce

Zoznam aktualít:

1 2 >