Požehnanie bohostánku

10. februára 2013 bol slávnostne predstavený a požehnaný nový bohostánok.


Zoznam fotogalérií:

1 2 >