Prednáška o maďarskej menšiny

Prednáška Árpáda Popélya o čekoslovenských maďaroch v rokoch 1945 - 1948


Zoznam fotogalérií:

1 2 >