Prerušená dodávka pitnej vody

 29.05.2024

          Vážení občania obce Hrubý Šúr, dňa 30.05. 2024 bude prerušená dodávka pitnej vody, predbežne od 08 00 hod. do 13 00 hod., z dôvodu prekládky časti verejného vodovodu. Z uvedeného dôvodu,Vás žiadame na vyššie uvedený časový interval o vytvorenie si zásob pitnej vody.

          Ďakujeme za súčinnosť a pochopenie.

                                                                                                         Ing. Adrián Takács

                                                                                                              starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 >