Spomienka na revolúciu 15. marca 1848 - 1848 - ra emlékeztünk

Aj v roku 2015 sme pripomínali udalosti z 15. marca 1948


Zoznam fotogalérií:

1 2 >