Spomienka na rok 1956 v Maďarsku

Spomienka na revolúci v Maďarsku v roku 1958. Prednášal Mgr. Gábor Baráth


Zoznam fotogalérií:

1 2 >