Verejná vyhláška OÚ/171/2023

 21.11.2023

  • 21.11.2023 | 0.12 Mb
    „Upovedomenie účastníkov konania o podanom odvolaní a výzva na vyjadrenie vo veci ,,Centrum mechanicko–biologickej úpravy Kráľová pri Senci “ – Verejnou vyhláškou“ - vyjadrenie

Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 7 8 >