Zo života našich škôl

V roku 2012 v Základnej škole, v Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským a v Materskej škole s výchovným jazykom maďarským boli uskutočnené nasledovné akcie:


Zoznam fotogalérií:

1 2 >